“Mokerslag” door Myriam Van Winghe

 

“Na 28 jaren in het leven maak ik een testament op van mijn job , niet dat ik goed of geld heb weg te geven, maar ik zag een nood….”

Deze licht aangepaste lyrics van een gereputeerde kleinkunstzanger, geven weer op welk punt in mijn loopbaan als HR Professional/Freelancer ik me vandaag bevind: ik heb,  en dit in alle bescheidenheid, een rijke ervaring mogen opdoen in Human Resources, waarbij ik geregeld heb vastgesteld dat HR mensen belangrijke keuzes dienen te maken of opgedrongen worden enerzijds en anderzijds door gebrek aan leidraad, kompas, klankbord of ondersteuning hierbij het noorden kwijt raken, met zichzelf en anderen in de knoop geraken, op een dood spoor belanden….

Ik heb inderdaad veel HR jaren achter de kiezen , vele watertjes doorzwommen en veel mooie maar ook minder aangename periodes beleefd. Het interessante van het werken als HR freelancer is dat je verschillende bedrijven én hun medewerkers leert kennen, met alle inherente ups & downs en dus niet steeds in de beste omstandigheden…

Wat mij vooral is opgevallen in de vele situaties van bedrijfsovernames , mergers, ontslagen en herstructureringen etc., is dat de medewerkers bruusk uit hun komfortzone worden gestoten waarbij er voor deze medewerkers door de bedrijven in kwestie, inclusief de HR afdelingen, vaak geen gepaste support wordt voorzien. Daar waar HR afdelingen doorgaans goed weten hoe ze wijzigingen in bedrijfsstructuren dienen uit te voeren, hoe de daarmee gepaard gaande projecten binnen de vooropgestelde deadlines uitgevoerd én gecommuniceerd dienen te worden, blijven de individuele medewerkers die hun job dreigen te verliezen vaak verward en met hun persoonlijke vragen op hun honger achter. Waarbij het verstrekte outplacementpakket de honger naar antwoorden niet stilt en onvoldoende richting geeft aan de verwarring.

Naast toestanden zoals bedrijfherstructureringen/sluitingen kunnen er tijdens een doorsnee loopbaan een resem aan crises opdoemen, zowel privé- als werkgerelateerd, waardoor werknemers in een situaties belanden die de uitvoering van hun job ernstig impacteren en die de broodnodige reflectie, verwerking, herbronning, enz…. vereisen. In situaties zoals burn-out, overlijden van partner, ernstige ziekte, vechtscheiding, maar ook bij pesterijen op het werk, confrontaties met het management, aanhoudende zware werkdruk,….belanden werknemers, willens nillens én onvoorbereid, op een kruispunt waar belangrijke keuzes zich dwingend opdringen en waarbij de radeloosheid vaak toeslaat.

Gedurende de vele HR opdrachten die ik tot op vandaag in een verscheidenheid aan bedrijven heb uitgevoerd, heb ik vaak samengewerkt met collega’s en managers die een mokerslag gekregen hadden, zowel privé of professioneel, of in een aanhoudende slepende crisis beland waren. En wat doorgaans is begonnen met een vraag in de aard van “heb je een minuutje?”, “mag ik eens iets vragen?” of “ik zou eens graag een idee met je aftoetsen”, heb ik deze collega’s geregeld bijgestaan in het persoonlijke denk- en beslissingsproces als antwoord op de penibele en moeilijke situatie waarin ze zich bevonden.

Bovenstaande vaststellingen en ervaringen hebben me er toe gebracht om “Mokerslag” te schrijven, een boek dat eind dit jaar verschijnt en dit, gezien de vele vragen, onmiddellijk zowel in het Nederlands als het Engels.

“Mokerslag” brengt  getuigenissen van medewerkers en collega’s over crisissituaties zoals ernstige ziektes en overlijden van partner, burn out, overnames, cultuurclashes,…waarin ze verkeerd hebben, hoe ze door hun beslissingsproces zijn geloodst en hoe dit de volgende fase(s) van hun van hun leven en verdere loopbaan heeft gekenmerkt.

Met “Mokerslag” wil ik op basis van mijn kennis en ervaring en door middel van “real life” voorbeelden van coaching, mensen in soortgelijke situaties  helpen bewust te worden van wat men kan doen na een geïncasseerde mokerslag.

Soms is het voldoende om te weten (of te lezen) dat er anderen ook in soortgelijke situatie of fase verkeren en is het ondersteunend te lezen hoe die personen ermee zijn omgegaan alsook wat uiteindelijk het actuele resultaat is van het gehele doorgemaakte proces.

“Mokerslag” is een basiswerk dat ondersteund wordt door o.a. webinars en waarbij individuele en collectieve coaching kan aangeboden worden met als bedoeling mensen onderbouwd stap voor stap en op maat te begeleiden tijdens bepalende beslissingsmomenten in hun loopbaan en leven.

 

Myriam Van Winghe is een senior HR Professional, die na haar afstuderen aan de  Karel de Grote Hogeschool in tal van bedrijven diverse HR rollen heeft opgenomen waardoor we haar vandaag een expert in Human Resources kunnen noemen. Bedrijven kunnen op haar beroep voor o.a. het begeleiden van overnames, herstructureringen, HR Transformaties, het uitrollen van internationale HR projecten, het implementeren van Global Payroll & Personnel systemen, het opzetten van HR Shared Services,……. Daarnaast wordt Myriam ook regelmatig  voor diverse HR onderwerpen gevraagd als  Keynote Speaker.

myriam.van.winghe@telenet.be — 0473 88 49 31 –https://www.linkedin.com/in/myriam-van-winghe-9bb7475/

Gepubliceerd door

Marc Plancke

Van jongs af aan ben ik sterk geïnteresseerd in hoe mensen zich gedragen, hoe ze elkaar beïnvloeden en hoe Jan daar beter in slaagt dan Mieke (of vice versa). Na het behalen van een licentie in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ben ik eerst beginnen werken als psychotherapeut in een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg. Daarna heb ik me gedurende een 15-tal jaar in verschillende sales functies uitgeleefd, zowel nationaal als internationaal. In 2004 heb ik me omgevormd tot HR freelancer met focus op rekrutering, development en employer branding. Eind 2012 heb ik Cantaloupe Interim Management opgericht, een bureau gespecialiseerd in het detacheren van HR Interim Managers en Freelancers.