“Leiderschap in Chaos: het 5C-Model” door Debbie Baute

 

We kennen ze allemaal wel, de onverstoorbare leiders die zelfs in de grootste crisis geen seconde lijken te wankelen, hun rust bewaren, hun stem niet verheffen en toch telkens de juiste beslissing weten te nemen onder hoge druk.

Iets om naar te streven als leider.

Hoe goed ken jij jezelf eigenlijk in crisissituaties?

Ben jij de onverstoorbare rots in de branding? Raak je verlamd door de paniek? Of schiet je net in ongecoördineerde acties? Wanneer het erom spant, komen soms onverwachte karaktertrekjes naar boven.

Hoe kan je er nu voor zorgen dat je, zelfs tijdens een crisis, je hoofd koel kan houden en je talenten kan inzetten om uit de benarde situatie te geraken?

In mijn coachingstrajecten gebruik ik hiervoor het 5C-model om te groeien uit chaos:

 1. CORE
 2. CONTEXT
 3. CHOICE
 4. CONNECT
 5. CONSTRUCT

 1. CORE: wat is je kern? Leer je sterktes en je handleiding kennen, zowel in crisis als niet-crisis situaties.
 • Hoe begin je eraan om je sterktes in kaart te brengen? Maak een overzicht van hoe jij het verschil hebt gemaakt op cruciale momenten. Wat bracht jou stevigheid? Wat deed jou wankelen? Welke terugkerende patronen ontdek je hierin?

Samen met mijn coachees ga ik dan op zoek naar een leiderschapsmetafoor die daar bij past. Eén van hen kwam zo uit bij “heart-in-a-box”: een hart in een doosje. De lijnen van de doos stonden voor de klaarheid en duidelijkheid die hij wou scheppen. Tegelijkertijd wou hij zijn mensen ook een warm hart toedragen tijdens het moeilijke veranderproces.

Welke metafoor past bij jou?

 • Minstens even belangrijk is het, om je handleiding te kennen. Hoe functioneer jij? Wat heb jij nodig? Hoe geraak jij op dreef?

Net zoals bij topsport, komt er veel meer bij kijken dan de wedstrijd op zich. Voorbereiding en continue aandacht zijn hiertoe de sleutel.

Leiden in chaos is namelijk niet lukraak onheil afwenden. Leiden in chaos is gestoeld op een sterk en wendbaar gestel, dat kan inspelen op eender welke situatie.

Wat kan jij doen om je gestel wendbaar te maken? Sommigen varen wel bij stevig sporten, anderen bij reflectie in de natuur. Weet wat werkt voor jou. Net als bij topsport draait het om de juiste combinatie van voeding, voldoende rust en reflectietijd, beweging en een positieve levenshouding.

Dus, wat is jouw kern? Waar wil jij voor staan? Baken van rust, snelle beslissingsnemer of net luisterend oor?

Wanneer jij je metafoor helder hebt en weet wat jij nodig hebt om op dreef te geraken, wordt het vanzelf duidelijk wat jij in het heetst van de strijd te doen hebt.

 

 1. CONTEXT: wat gebeurt er om je heen?

Leiders die goed kunnen inspelen op de situatie, zijn zich heel bewust van wat er om hen heen gebeurt. Het is dus belangrijk om dit observatievermogen te trainen.

Wissel het observeren af tussen het schouwen vanuit jezelf en vanuit een neutrale positie:

– vanuit jezelf: wat gebeurt er hier en nu met mij in deze context? Wat raakt mij? Wat frustreert mij?

– als een neutrale observator: kijk naar jezelf vanop afstand. Ontrafel het drama. Wat is er nu echt aan de hand? Wat zijn de onweerlegbare feiten?

Als je jezelf vaak observeert, word je je bewust van de patronen die steeds weerkeren. Welke lessen heb jij daaruit te leren?

Zo had een coachee zowel thuis, in haar vereniging als op het werk te maken met uitdagers die los over haar grenzen gingen. Haar tegenargumenten werden niet gehoord of als onbelangrijk afgedaan. Eens ze, op die verschillende domeinen in haar leven, het patroon zag, kon ze haar grenzen duidelijker stellen en haar stem hoorbaar laten klinken.

Onze grootste leiderschapslessen zijn die waarop de context ons voortdurend uitdaagt.

 

 1. CHOICE: maak een heldere keuze.

Van zodra je weet wie je bent en met welke context je te maken hebt, kan je een heldere keuze maken over de richting die jij uit wil. Waar staat jouw vlag? Waar wil jij naar toe? Vervolgens stem je daar je acties op af. Draag je keuze uit. Wees consistent in je woorden en gedragingen.

Een duidelijke ‘vlag’ of intentie is een leidraad bij het nemen van beslissingen wanneer je onder druk staat.  Daarnaast is het ook efficiënter voor je medewerkers om te weten waar jij voor staat.

Heldere intenties, duidelijke woorden, consequente acties: zo creëer je rust in de storm.

 

 1. CONNECT: Persoonlijke ontwikkeling hoef je niet alleen te doen.

Je staat er niet alleen voor. Vraag ondersteuning bij jouw ontwikkelingstraject. Volg de gepaste training. Zoek een mentor, coach, adviseur. Onderzoek wie jou triggert en waarom. Vorm een netwerk met gelijkgezinden.

In relatie met anderen leer je het meest over jezelf.

 

 1. CONSTRUCT: Bouw de brug terwijl je eroverheen loopt.

Je weet waar je vlag staat (choice). Je hebt gezorgd voor voldoende ondersteuning (connect). Nu is het gewoon een kwestie van de eerste stap te zetten (construct).

Veranderen gaat vaak over beginnen. Dit geldt ook voor je leiderschapsontwikkeling. Het einddoel is helder. Zoek uitdagingen die je in die richting doen evolueren. Bijt de kop eraf. Oefen. Probeer. Evalueer. Stuur bij. Versterk je vaardigheden. Zorg ervoor dat de spanningsboog tussen uitdaging en vaardigheid voldoende hoog blijft.

Wanneer de richting helder is, heb je enkel nog te stappen en af en toe bij te sturen.

 

CONCLUSIE

Het leiden van verandering is een vak. Een vaardigheid om trots op te zijn. Maar ook een taak waar je niet licht aan begint. Bereid je dus goed voor, omring je met de juiste mensen… en geef aandacht en tijd aan je continue ontwikkeling.

Want hoe meer chaos, hoe groter de nood aan een stevige leider.

Wie is Debbie Baute?

Debbie is wetenschapper en veranderconsultant. Ze ondersteunt leiders en organisaties bij hun transformatie uit complexe organisatievraagstukken. Groei uit Chaos is haar thema. Elke veranderuitdaging wordt aangepakt als een manier om te leren en te groeien. Ze is ervan overtuigd dat leiders en organisaties geen andere keuze hebben dan de uitdagingen aan te gaan vanuit hun authentieke kern. Voortdurend de context analyseren en tijd inbouwen voor zelfreflectie zijn cruciaal in haar manier van werken.

Samen met Mieke Toppets begeleidt ze het inspiratienetwerk voor veranderleiders: De Achterban. Je kan meer lezen over haar en haar manier van werken op haar website www.confidant.be of www.deachterban.be

Contact:

Debbie Baute

0485 543 014

www.confidant.be

www.deachterban.be

 

 

 

Gepubliceerd door

Marc Plancke

Van jongs af aan ben ik sterk geïnteresseerd in hoe mensen zich gedragen, hoe ze elkaar beïnvloeden en hoe Jan daar beter in slaagt dan Mieke (of vice versa). Na het behalen van een licentie in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ben ik eerst beginnen werken als psychotherapeut in een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg. Daarna heb ik me gedurende een 15-tal jaar in verschillende sales functies uitgeleefd, zowel nationaal als internationaal. In 2004 heb ik me omgevormd tot HR freelancer met focus op rekrutering, development en employer branding. Eind 2012 heb ik Cantaloupe Interim Management opgericht, een bureau gespecialiseerd in het detacheren van HR Interim Managers en Freelancers.