“Arbeidsverhoudingen zijn Machtsverhoudingen” door Frans Van Ham

Vele generaties oud-studenten van professor Roger Blanpain zullen zich deze uitspraak van de prof arbeidsrecht herinneren.
Dikwijls – in mijn herinnering altijd – begon professor Blanpain zijn interactieve colleges aan mijn rechtsfaculteit met het declameren van die fundamentele wijsheid.

Ontelbare keren heb ik deze wijsheid bewaarheid gezien.

Ook al beheers je de arbeidsrechtelijke wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, je zal de bal dikwijls misslaan indien je dit basisprincipe van het arbeidsrecht miskent: Arbeidsverhoudingen zijn Machtsverhoudingen.

In feite is dit een logisch gevolg van de enigszins harde realiteit van de arbeidsmarkt en van de machtspositie van zijn actoren.
Dit geldt zowel voor de individuele als de collectieve arbeidsverhoudingen. Lees verder “Arbeidsverhoudingen zijn Machtsverhoudingen” door Frans Van Ham

“Some Reflections of an Optimist Without Frontiers” door Véronique Polet

If we – Change and HR Managers – can change companies, why couldn’t we change the world ?

Of course, at first sight, this sounds completely idealistic and even utopist. But if you think a few minutes about it, you will soon realize that in fact, changing companies, changing processes, changing ways of working, changing ways of thinking, training and coaching people in companies, could as well be done on a larger, global scale.

Todays’ main issues in companies are related to motivation, stress, uncertainty and fear of the future, most of the times because they have lost the fundamental sense of values and because  people are considered as numbers and not as persons anymore. Lees verder “Some Reflections of an Optimist Without Frontiers” door Véronique Polet

“Yes We Coach!” door Michèle Lemmens

 

Uit het leven gegrepen…

Een jonge veertiger, operations manager in een productiebedrijf valt voor een aantal maanden: een te hoge werkdruk, een slechte relatie met de baas; … Een leidinggevende in de overheidssector krijgt een ander team onder zich, en wordt amper aanvaard door haar nieuw team (“weerstand tegen verandering”); ………De communicatiestijl van een aantal managers met grote annciëniteit uit een productiebedrijf is niet langer passend: de ene is subassertief, de andere hyperassertief, twee van hen zien de nood aan mondelinge communicatie niet zo meteen; … Een lector uit een hogeschool doet zijn werk schitterend zolang het de studenten betreft, met de collega’s ligt het conflict steeds op de loer…. Op een groot bouwwerf kraken werfleiders, projectleiders, iedereen eigenlijk, onder de tijds- en werkdruk met als gevolg enorme stress, communicatieproblemen en conflicten… Lees verder “Yes We Coach!” door Michèle Lemmens

“Sociaal Overleg: een gesel of een zegen?” door Wouter De Koster

 

Over goed een jaar er zijn opnieuw sociale verkiezingen. Naar aanleiding hiervan laait op verschillende plaatsen het debat over de rol en het belang van de vakbonden op.

In dit hele debat is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het sociaal overleg dat op federaal en regionaal vlak gevoerd wordt en dat wat op lokale bedrijfsvlak gebeurt. In dit artikel wil ik me vooral richten naar het lokale bedrijfsvlak, niet dat het ander debat niet boeiend is maar binnen de mij toegemeten ruimte zou ons dit te ver leiden.

 ‘je krijgt de vakbonden die je verdient’

Af en toe krijg je als bedrijf te maken met omstandigheden die het stress-niveau op de werkvloer ongewild de hoogte injagen. Hier niet op een gepaste manier op reageren of mee omgaan of mogelijks zelfs negeren kan een blijvende invloed hebben op je sociale relaties. Omwille van externe factoren, denk maar aan technische mankementen of informaticasystemen die niet naar behoren werken of het overschakelen naar een nieuw informaticasysteem, kunnen de relaties tussen managment en vakbonden diepgaand aangetast worden. Deze omstandigheden kunnen aanleiding zijn dat het vertrouwen op een fundamentele wijze uit balans geraakt. Om dit terug te herstellen kan een werk van lange adem zijn met niet altijd een garantie op succes. Daarom is de rol van HR cruciaal en is het belangrijk om de voeling met de medewerkers niet te verliezen om erger te voorkomen. Lees verder “Sociaal Overleg: een gesel of een zegen?” door Wouter De Koster

“Kenniswerkers en Productiviteit-een contradictio in terminis?” door Martin Vranken

 

Nu heel wat organisaties Het Nieuwe Werken (HNW) hebben ontdekt en het klassieke Performance Management Proces (PMP) ter discussie staat, is het interessant om het uiteindelijke doel van deze intiatieven eens opnieuw te bevragen, met name het verhogen van de effectiviteit van professionals, experten, managers, kortom van kenniswerkers.

Via een quote in de bestseller van David Allen, “Getting things done. The art of stress-free productivity”, kwam ik bij Peter Drucker terecht die daar in de jaren ’90 interessante ideeën over neerschreef in zijn boeken “Post capitalist society” en “Management challenges for the 21st century”.

Drucker ontwikkelt zijn ideeën over de productiviteit van kenniswerkers aan de hand van 5 vragen:

  1. Wat is de kernopdracht?
  2. Hoe kan die gemeten worden?
  3. Wat belemmert het uitvoeren van de kernopdracht?
  4. Welke samenwerking is vereist?
  5. Welk leiderschap is nodig?

Zowel Drucker’s vragen als zijn antwoorden, zijn vandaag nog steeds bruikbaar om na te denken over HNW en PMP. Lees verder “Kenniswerkers en Productiviteit-een contradictio in terminis?” door Martin Vranken

“Werkbaar Werk: werkt het?” door Flor Boeckx

 

Het debat over “werkbaar werk” wordt sinds kort opnieuw prominent gevoerd.

De Federale Minister van Werk organiseerde op 9 juni een rondetafel met meer dan 60 experten rond het thema en stelde dat het om een ‘containerbegrip’ gaat dat nu verder concreet ingevuld moet worden.

Op Vlaams niveau wordt in het Pact 2020 de doelstelling van het toekomstig arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid als volgt geformuleerd: “meer mensen aan de slag in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs; dit impliceert een hogere werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad”.

Verschillende betrokken partijen in het debat (sociale partners, politieke partijen, wetenschappers, … ) formuleerden de afgelopen weken hun standpunten in opiniestukken of publiceerden resultaten van onderzoek.

De Stichting Innovatie en Arbeid omschrijft een “werkbare job” als werk dat goed scoort op welbevinden, leermogelijkheden, werk-privé balans en het voorkomen van psychische vermoeidheid (stress, burn-out).

Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek.

Niet alleen standpunten, ook stellingen worden ingenomen: het VBO waarschuwt voor een “batterij van nieuwe bazooka wetten en maatregelen die alleen de werkgevers responsabiliseren”.Vakbonden willen dan weer ‘jobzekerheid’ als element in het debat meenemen. Unizo wil de zelfstandigen niet vergeten …

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat straks iedereen wint bij “werkbaar werk”: de overheid, de samenleving, de bedrijven en last but not least de medewerker zelf. Lees verder “Werkbaar Werk: werkt het?” door Flor Boeckx

Inspirerend Leidinggeven (door Gwendoline Cleven)

 

Duurzame groei vereist sterk leiderschap

De tijden van economische groei met dubbele cijfers lijken voorbij en keren waarschijnlijk de eerste 10 jaar niet terug. Nu de groei van grote bedrijven steeds meer gematigde proporties aanneemt, zelfs in groeilanden zoals China en India, worden organisaties gedwongen om op een andere manier duurzame groei te creëren.

Deze realiteit vraagt een verschuiving van focus. Een slimmere aanpak. Het draait immers meer en meer rond leiderschap – sterk leiderschap – op alle niveaus binnen de organisatie. Het installeren van een juiste balans tussen het stellen van kaders en richtlijnen enerzijds en het geven van voldoende ruimte aan medewerkers voor eigen invulling anderzijds, blijkt de meest efficiënte benadering. Sterke leiders zijn in staat mensen te motiveren, vertrouwen te geven en te inspireren.

Leiderschap van vandaag vraagt een andere waaier aan competenties en talenten dan wat vele ervaren leidinggevenden gewoon zijn te doen. De huidige werkomgeving is immers veel complexer geworden en mensen worden aan een voortdurende golf van veranderingen blootgesteld. Een belangrijke component om succesvol te zijn in deze context, is wendbaarheid. Zich wendbaar opstellen in het leren van nieuwe disciplines en veranderende technologieën, deze ook durven toepassen in een andere context en daarnaast nieuwe, innovatieve wegen ontdekken en bewandelen lijken immers de slaagkansen op duurzaam succes aanzienlijk te verhogen. Lees verder Inspirerend Leidinggeven (door Gwendoline Cleven)

Diversiteit: permanent op de agenda voor HR (Jos Haverals)

 

Toen ik Marc op 22 februari beloofde dat ik wel eens wat wou schrijven voor zijn volgende newsletter was ik al van plan het te hebben over één van mijn stokpaardjes : diversiteit of discriminatie (anders bekeken), maar had ik helemaal niet ingeschat hoe dit onderwerp in alle geuren en kleuren  de berichtgeving zou domineren in de hele maand maart.  De “meest bevlogen speech in 50 jaar” van Obama, vakbondsleiders die nog steeds in vraag stellen waarom een “oudere” SWT-er de job zou moeten “inpikken” van een jongere werkzoekende, het centrum voor de minderheden dat het debat opende rond discriminatie van klanten voor huispersoneel, quota voor vertegenwoordiging van alle mogelijke ondervertegenwoordigde groepen, de eerste vrouw en de eerste West-Europeaan in de top van  Toyota met steun van de Japanse premier, discriminatie van gekleurde Amerikanen door de politie in Ferguson, ongelukkige uitspraken van politici van alle mogelijke partijen, internationaal onderzoek waaruit blijkt dat België uitstekend scoort in discriminatie op de arbeidsmarkt…. Lees verder Diversiteit: permanent op de agenda voor HR (Jos Haverals)

What Companies can learn from the Birds and the Bees…(Karl Bolle)

 

For more than 20 years, in my free time, I have been keeping honey bees. Not only it is a leisure that gives you the chance to get rid of your stress, but most of all, it is an intellectual challenge to work with one of the most complex organisations in nature.

As an HR Manager, you will immediately be impressed by the organisational design, the shareholder value and the collective performance that a beehive is delivering.

That’s why it is worth to take a closer look at what companies can learn from the bees!

  1. Have the right CEO!

The success of a beehive is defined by the queen bee. As only female, she ponds all the eggs (up to 1500 per day during the season!) and it is her DNA that that will impact the whole bee colony. With her pheromones, she brings harmony and organisation amongst all 60.000 bees. She sets direction for the entire colony. Modern bee keepers know this very well and select their queen bees on different criteria: nectar collection, speed of colony expansion during spring, reduced aggression, resistance against diseases, reduced swarm drift, … Lees verder What Companies can learn from the Birds and the Bees…(Karl Bolle)

Synthetron: voorbij de Engagement Enquête (Jan Camelbeek)

 

Engagement Surveys: er is werk aan de winkel

De afgelopen twee decennia werken we in een vast proces allerhande personeelsopinie enquêtes af; eerst tevredenheidsonderzoeken, vandaag veeleer ‘engagement’ surveys.  Het brengt een noodzakelijk aanvulling op het klassieke HR-dashbord, maar kan vaak ook de verwachting niet invullen.  Engagement surveys leveren een veelheid van resultaten en cijfers op, opgedeeld naar afdeling/ departement/ BU/ … (vul zelf aan naar goeddunken) maar tevens merk je dat er niet fundamenteel anders mee gewerkt wordt … of erger, het werkelijk weinig verschil uitmaakt.

Een reden hiervoor ligt in de top-down-benadering die we ‘standaard’ hanteren binnen HR, vaak gebruiken we bestaande oplossingen en processen om alle problemen te beheersen. Lees verder Synthetron: voorbij de Engagement Enquête (Jan Camelbeek)

Geplaatst op Onder Bijdragen